Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh Và Cơ Sở Pháp Lý

I. Chương trình huấn luyện cơ bản:

1. Quy tắc hoạt động

2. Bài kiểm tra BHDC Nghi dinh 40

3. Chương trình đào tạo

5. Slide Đào Tạo Cơ Bản

6. Danh sách đào tạo viên

II. Tài liệu tham khảo:

1. Giấy Phép Kinh Doanh

2. Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh Đa Cấp

3. Kế Hoạch Trả Thưởng

5. Mẫu HĐ tham gia bán hàng đa cấp

6. Nghị Định 40  BHDC

7. Danh mục hàng hóa đang kinh doanh

8. Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

9. Giải trình hệ thống công nghệ thông tin

10. Trang thông tin điện tử

11. Hệ thống thông tin liên lạc

III. Tài liệu hướng dẫn:

1. Hướng Dẫn Đăng Ký NPP trực tuyến

2. Hướng Dẫn Đặt Hàng trực tuyến

IV. Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của Doanh Nghiệp

1. Danh Sách Địa Bàn Hoạt Động Hiện Tại

2. Thông báo khuyến cáo

V. Giấy Phép Đăng Ký Sản Phẩm

1. Hồ sơ tự công bố Fortune Delight Regular

2. Bản tự công bố Sunbreeze

3. Bản công bố VitaTaste

4. Bản Công Bố TPBSDD Thảo Mộc Cô Đặc Vị Vani-Sunfit Protein Plus

5. Bản Công Bố Sunsmile Herbal Toothpaste

6. BCB Nước rửa rau quả Sunsmile F&V

7. BCB Dr Chen metabooster

8. BCB Evergreen

9. BCB Vitadophilus

VI. Danh sách Khách Hàng

1. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 9.2023 

2. Mẫu Thẻ Nhà Phân Phối

3. Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo

Làm bài kiểm tra