Cơ Hội Kinh Doanh

Danh sách địa bàn hoạt động hiện tại:

  1. Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thành phốHà Nội
  3. Thành phốThái Bình
  4. Tỉnh Điện Biên
  5. Tỉnh Cao Bằng
  6. Tỉnh Bình Thuận
  7. Tỉnh Đồng Nai
  8. Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp:

 • Thu nhập cao nhất 2019: Lê Thị Vinh – 22,650,090đ
 • Thu nhập trung bình 2019: Nguyễn Thị Minh Thuỳ – 10,945,330đ
 • Thi nhập thấp nhất 2019: Nguyễn Xuân Thu – 9,500đ