Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

Tầm nhìn:

Thúc đẩy nền văn hoá tạo cơ hội cho mọi người thức tỉnh sức mạnh nội tại, sẵn sàng đương đầu với thử thách, vượt qua giới hạn bản thân để hướng đến thành công trong cuộc sống.

Mục tiêu:

Nuôi dưỡng sức khoẻ toàn cầu, khơi nguồn cảm hứng về một cuộc sống cân bằng, khoẻ mạnh và thịnh vượng.