Hình thức thanh toán

THANH TOÁN

NPP thanh toán đầy đủ trực tiếp cho Đơn đặt hàng đã nộp, tổng số tiền phải thanh toán bao gồm tiền hàng, thuế, phí vận chuyển, phí dịch vụ giao hàng. Sunrider không chấp nhận phương thức thanh toán trả tiền khi nhận hàng.

Sunrider sẽ giao hàng ngay sau khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán cho đơn đặt hàng. Tùy theo quyền quyết định của mình Sunrider có thể xử lý đơn hàng đã nhận mà chưa thanh toán đầy đủ. Nếu Sunrider xử lý đơn đặt hàng chưa thanh toán đầy đủ đó, thì Sunrider có quyền không giao một số sản phẩm trong đơn hàng tương ứng với số tiền chưa được thanh toán đủ.

A. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Sunrider

Sunrider chấp nhận các hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Sunrider bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản Sunrider Vietnam Co., Ltd.

B. Thẻ tín dụng

Sunrider chấp nhận việc thanh toán bằng các loại thẻ tính dụng sau: MasterCard, VISA. Tuy nhiên, việc thanh toán chỉ hợp lệ khi chủ thẻ thanh toán chính là NPP đặt đơn hàng. Sunrider sẽ không chấp nhận đơn hàng từ NPP nếu NPP thanh toán bằng thẻ của người khác.

Sunrider sẽ kiểm tra khoản thanh toán với ngân hàng cung cấp thẻ của nhà phân phối trước khi xử lý đơn hàng. Trong trường hợp ngân hàng cung cấp thẻ từ chối thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng, Sunrider sẽ thông báo đến NPP về đơn hàng chưa xử lý.

C. Tiền mặt

Sunrider chỉ chấp nhận thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt khi NPP trực tiếp đến văn phòng công ty Sunrider thanh toán. Sunrider không chấp nhận thanh toán bằng cách gởi tiền mặt qua bưu điện.