Thuyết Tái Sinh

Tinh thần và thể chất khoẻ mạnh là món quà của một cơ thể cân bằng.

Trên nền tảng y học cổ truyền Trung Hoa, lý luận Đông Y chứng minh rằng sự hoà hợp của tính Âm (nuôi dưỡng) và tính Dương (thanh lọc) đối với năm yếu tố ngũ hành, tương ứng với năm hệ cơ quan chính trong cơ thể, sẽ tạo nên một cơ thể cân bằng. Tại Sunrider, chúng tôi gọi đây là THUYẾT TÁI SINH, và cũng là nền tảng cho mọi sản phẩm của chúng tôi.