Ban Điều Hành

WENDY TENG, JD

Giám Đốc Marketing Toàn Cầu

Ms. Wendy tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật theo chương trình đào tạo Tiếng Anh, tốt nghiệp khoa Sinh học tại Đại học California, Los Angeles và là Tiến sĩ luật của Đại học Duke University School of Law.

REUBEN CHEN, MD

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Toàn Cầu

Tiến sĩ Reuben đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa tại Đại học Minnesota về Vật Lý & Phục Hồi Chức Năng. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học về Khoa Học Thần Kinh tại Đại học Brigham Young và bằng Bác sĩ Y khoa của Đại học California, Trường Y khoa Irvine.

SUNNY BEUTLER, JD

Giám Đốc Điều Hành (CEO)

Cô Sunny giám sát các hoạt động của các NPP độc lập (IBO) và các doanh nghiệp, đại lý được ủy quyền (ABO) của Sunrider trên toàn cầu. Cô quản lý hoạt động của hệ thống khách sạn Sunworld Dynasty ™ và các chương trình Hội nghị lớn hàng năm. Cô có bằng Cử nhân Nghiên cứu nghệ thuật quốc tế và bằng Tiến sĩ Luật của Đại học Brigham Young.

ERIC CHEN

Giám Đốc Sản Xuất Toàn Cầu

Là một nhà nghiên cứu hóa hữu cơ, Eric hỗ trợ Ông Bà Tiến sĩ Chen trong việc quản lý nhà máy sản xuất tại Los Angeles, điều phối nghiên cứu, phát triển và ra mắt sản phẩm đáp ứng các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ. Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học về Hóa Sinh tại Đại học Brigham Young và đang hoàn thành luận án tiến sĩ về Hóa Hữu Cơ tại Đại học California, Los Angeles.

JONATHAN CHEN

Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin

Jonathan hiện quản lý nhiều dự án quan trọng như Oracle ERP (Kế hoạch quản lý nguồn lực doanh nghiệp), POS (Quản lý điểm bán hàng), PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm), các  website  dành cho NPP. Ông là Cử nhân Khoa học về Hệ Thống Thông Tin và Thạc sĩ Khoa Học về Quản Lý Hệ Thống Thông Tin từ Đại học Brigham Young.