Bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày có hiệu lực: [ngày 1 tháng 7 năm 2023]

Chính sách Quyền riêng tư này cung cấp thông tin về cách CÔNG TY TNHH NGƯỜI LÁI XE MẶT TRỜI VIỆT NAM (“Sunrider”) thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và chuyển thông tin liên quan đến các cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) và thông tin về các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Việc đề cập đến “Sunrider”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” là đề cập đến Sunrider và bất kỳ chi nhánh nào tham gia vào hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi (sunrider.com.vn và các trang web kinh doanh của Sunrider dành cho IBO và khách hàng (sau đây gọi chung là “Trang web”)), các dịch vụ trực tuyến do chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi cung cấp có chứa liên kết với Chính sách quyền riêng tư này và với bất kỳ hình thức liên lạc nào giữa bạn và chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này.

Khi chấp nhận chính sách này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin đó theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này, tuân theo các quyền của bạn và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng của trang web, được kết hợp đầy đủ ở đây bằng tài liệu tham khảo này.

Chính sách này không áp dụng cho Thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên, ứng viên xin việc và nhà thầu, những người sẽ được cung cấp Tuyên bố về quyền riêng tư riêng từ Sunrider khi luật pháp yêu cầu.

CÔNG TY TNHH NGƯỜI LÁI XE MẶT TRỜI VIỆT NAM, tọa lạc tại Lầu 2, Tòa nhà Lam Giang, 167 – 173 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang – Quận 1- TP.HCM, là đơn vị kiểm soát Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi được quy định khác.

 1. THÔNG TIN SUNRIDER THU THẬP
 2. Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn

Khi bạn gửi đơn đăng ký trực tuyến để trở thành Chủ Doanh nghiệp Độc lập (“IBO”), Sunrider thu thập Thông tin Cá nhân sau đây từ bạn:

 • Tên;
 • Địa chỉ thư điện tử;
 • Thông tin thanh toán, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và số fax của bạn;
 • Thông tin nhà tài trợ;
 • Số định danh cá nhân;
 • Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Tất cả các thông tin trên cho vợ/chồng của IBO, người đồng nộp đơn và vợ/chồng của người đồng nộp đơn, nếu có;
 • Tên người dùng và mật khẩu được chọn riêng để sử dụng với số ID được chỉ định của bạn.

Khi bạn gửi đơn đăng ký trực tuyến để trở thành Khách hàng Bán lẻ hoặc Khách hàng Ưu tiên, Sunrider sẽ thu thập Thông tin Cá nhân sau đây từ bạn:

 • Tên;
 • Địa chỉ thư điện tử;
 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và số fax của bạn;
 • Tên người dùng và mật khẩu được chọn riêng để sử dụng với số ID được chỉ định của bạn.

Nếu bạn muốn Sunrider theo dõi và ghi lại việc sử dụng của bạn trên các trang web của Sunrider, bạn phải CHỌN ĐỒNG Ý. Chức năng này tự động bị tắt và sẽ chỉ được bật nếu bạn yêu cầu. Mục đích của chức năng này hoàn toàn hướng đến dịch vụ khách hàng và được sử dụng để giúp bạn điều hướng các trang web của chúng tôi. Mọi thông tin liên quan đến dịch vụ này sẽ bị xóa sau 30 ngày theo lịch. Nếu bạn chọn tham gia, Sunrider sẽ thu thập Thông tin Cá nhân sau đây từ bạn:

 • Tất cả các thao tác gõ phím bạn thực hiện trên các trang web của chúng tôi;
 • Ghi lại màn hình trong khi sử dụng các trang web của chúng tôi;
 • Tên trình duyệt web của bạn, phiên bản và nền tảng xây dựng cho trình duyệt được sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi;
 • Địa chỉ IP phần cứng thiết bị của bạn, tên phần cứng và phiên bản hệ điều hành cho thiết bị được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.

Nếu bạn đã chọn tham gia các dịch vụ theo dõi web, bạn có thể bật và tắt các dịch vụ theo dõi này bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách truy cập trang Tài khoản và thay đổi tùy chọn của mình.

Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn với thông tin khác về bạn thu được từ các nguồn khác (cả trực tuyến và ngoại tuyến), chẳng hạn như từ các bên thứ ba và các nguồn công khai. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các chi nhánh của chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến các cá nhân khác, thì bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và khi được yêu cầu, đã có được sự đồng ý cần thiết và thừa nhận rằng Thông tin cá nhân đó có thể được được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này.

 1. Thông tin Điều hướng & Sử dụng Trang web

Sunrider thu thập các thông tin sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi:

 • Cookies

Khi vào Trang web, Trang web sẽ đặt Cookie phiên cho trình duyệt web của bạn vào Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (“RAM”) trên máy tính của bạn. Để đặt hàng hoặc sử dụng các chức năng quản lý kinh doanh trên Trang web, bạn phải đăng nhập bằng số ID và mật khẩu của mình. Sau khi bạn đăng nhập, Cookie phiên cho phép Trang web ghi nhớ số ID và thứ hạng của bạn. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào khác được lưu trữ trong Cookie phiên. Cookie phiên sẽ bị xóa khỏi RAM máy tính của bạn khi bạn thoát khỏi trình duyệt web của mình. Trang web cũng đặt Cookie liên tục cho trình duyệt web trên máy tính của bạn. Cookie liên tục cho phép Trang web ghi nhớ quốc gia, ngôn ngữ và ngày bạn truy cập. Nếu bạn quay lại Trang web, bạn sẽ được cung cấp quốc gia và ngôn ngữ mà bạn đã chọn vào lần cuối cùng bạn vào Trang web. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được lưu trữ trong Cookie liên tục. Đôi khi, Sunrider có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cải thiện hiệu suất của Trang web và các dịch vụ này có thể đưa thêm thông tin không thể nhận dạng cá nhân vào Cookie liên tục của bạn. Sunrider không theo dõi hoặc duy trì hồ sơ của Phiên hoặc Cookie liên tục. Nếu bạn đặt trình duyệt của mình tắt cookie, bạn sẽ không thể truy cập và sử dụng Trang web. Để biết thêm thông tin về Cookie và cách sử dụng chúng, vui lòng tham khảo http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 • Thu thập thông tin khách truy cập

Nếu bạn chọn, bạn có thể duyệt Trang web mà không cần nhập số ID của mình trong khi truy cập. Sunrider lưu trữ địa chỉ Giao thức Internet, thời gian và ngày truy cập, và các trang cụ thể được xem bởi mỗi khách truy cập vào Trang web. Sunrider cũng lưu số ID nếu bạn đăng nhập bằng số ID của mình. Thông tin này chỉ được duy trì cho mục đích bảo mật và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google, liên quan đến Trang web của chúng tôi. Phần mềm Phân tích trang web giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập tương tác với Trang web, cách chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng và cách chúng tôi có thể thu hút khách hàng mới. Thông tin được thu thập thông qua các phương tiện này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các trình duyệt web được sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi, thời lượng truy cập vào các trang Trang web nhất định và thời gian phản hồi của trang.

Sunrider cũng ký hợp đồng với các mạng quảng cáo của bên thứ ba thu thập địa chỉ IP và thông tin khác từ thẻ pixel hoặc bọ web trên Trang web của chúng tôi, trong email của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các mạng này sử dụng cookie và dữ liệu sử dụng và thiết bị khác để nhận ra những cá nhân trước đây đã truy cập một trang web cụ thể. Thông tin này được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo và cung cấp quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi phù hợp với sở thích của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng các plugin phương tiện truyền thông xã hội từ các công ty như Youtube, Facebook hoặc Twitter trên Trang web của chúng tôi để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập từ các phần bổ trợ, chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học và tùy chọn tiếp thị hoặc sản phẩm của bạn, để tìm hiểu về sở thích của bạn và phục vụ bạn tốt hơn. Các plug-in này có thể cho phép các công ty truyền thông xã hội nhận Thông tin cá nhân về bạn và lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi thông qua việc đặt cookie trên máy tính của bạn. Điều này cho phép các công ty nhận ra bạn trên các trang web thuộc về họ, các chi nhánh và đối tác của họ và sử dụng thông tin được thu thập từ việc bạn truy cập Trang web của chúng tôi để bổ sung thông tin về hoạt động trước đây của bạn trên các trang web đó. Phần bổ trợ thu thập thông tin như vậy về người dùng bất kể họ có tương tác cụ thể với phần bổ trợ hay không.

Sunrider không kiểm soát thông tin nào được thu thập bởi các plug-in truyền thông xã hội hoặc liệu các công ty truyền thông xã hội có chia sẻ thông tin này với những người dùng khác hay không. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư trên các trang web của công ty truyền thông xã hội để biết thêm thông tin về các phần bổ trợ xã hội.

 1. CÁCH SUNRIDER SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Phần này mô tả các mục đích kinh doanh mà Sunrider sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Xin lưu ý rằng có thể có những cách sử dụng khác mà chúng tôi sẽ mô tả cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin.

 1. Để ký hợp đồng với bạn, bao gồm:
 • Để xác nhận, xử lý, vận chuyển và lập hóa đơn cho các đơn đặt hàng của bạn;
 • Để tính toán thu nhập, tiền thưởng và trình độ;
 • Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng hiện hành; Và
 • Đối với các mục đích hợp đồng khác.
 1. Vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm:
 • Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn, gửi thông tin liên lạc và các dịch vụ khách hàng khác;
 • Cung cấp đào tạo và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Đảm bảo tuân thủ Hướng dẫn kinh doanh và Điều khoản sử dụng trang web;
 • Duy trì sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của Trang web, các sản phẩm và dịch vụ, cơ sở dữ liệu và các tài sản công nghệ khác cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Xác minh danh tính của bạn liên quan đến thông tin liên lạc, giao dịch hoặc tài khoản giữa bạn hoặc chúng tôi hoặc liên quan đến việc bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình; Và
 • Cung cấp Trang web của chúng tôi và làm cho Trang web trở nên hữu ích và có giá trị hơn cho bạn và tổ chức Sunrider của bạn.
 1. Đồng ý

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi được bạn đồng ý làm như vậy, kể cả khi bạn chọn nhận một số thông tin liên lạc nhất định khi luật hiện hành yêu cầu. Nếu chúng tôi đang sử dụng Thông tin cá nhân của bạn dựa trên cơ sở này, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

 1. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Sunrider có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý khi cần thiết để:

 • Tuân thủ lệnh của tòa án, trát hầu tòa, hoặc trát;
 • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý hoặc theo luật;
 • Để bảo vệ sức khỏe hoặc tính mạng của chủ thể dữ liệu hoặc những người khác;
 • Trường hợp khẩn cấp nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội; thiên tai lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ chưa phải ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc phòng, chống bạo loạn, khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật;
 • Khi cần thiết cho việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của bạn;

III. CÁCH SUNRIDER CHIA SẺ THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn. Sunrider không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ.

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm tất cả các loại Thông tin cá nhân được thu thập như được mô tả trong Phần I ở trên) cho mục đích kinh doanh với các bên thứ ba, bao gồm các chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.

Trong tổ chức Sunrider, Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm cả ngày sinh) có thể được chia sẻ với tuyến trên của bạn. Ngoài ra, với mục đích duy nhất là cho phép hỗ trợ và quản lý tuyến dưới của bạn, Sunrider cung cấp, với độ tin cậy cao nhất, Doanh số cá nhân (và doanh số đô la Mỹ), Doanh số tuyến dưới (và doanh số đô la Mỹ), tóm tắt tiền thưởng, Số ID, tên, tên, ngày sinh của nhà tài trợ (chỉ tháng và ngày) và thông tin liên hệ của tuyến dưới của bạn trong PV/DV và $ Báo cáo quản lý (“Báo cáo”). Các Báo cáo, bao gồm tất cả dữ liệu có trong đó, cấu thành bí mật thương mại bí mật, độc quyền của Sunrider. IBO và Khách hàng Bán lẻ/Ưu tiên không được thu thập, phân phối hoặc thu thập thông tin bí mật hoặc có thể nhận dạng cá nhân về các IBO hoặc Khách hàng Bán lẻ/Ưu tiên khác, ngoại trừ: (1) liên quan đến tuyến dưới của họ và chỉ nhằm mục đích quảng bá Hoạt động Kinh doanh Độc lập của Sunrider; và (2) để quản lý và đào tạo tuyến dưới của họ. Nếu IBO ở bên ngoài Việt Nam, quốc gia sở tại của họ có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư giống hoặc tương tự như ở Việt Nam. Tuy nhiên, Sunrider sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trong Báo cáo được giữ bí mật.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp cho phép hoặc yêu cầu, hoặc để đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật hoặc yêu cầu pháp lý khác và/hoặc tuân thủ thủ tục tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ công chúng khỏi bị tổn hại. Nếu chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng một đơn vị kinh doanh hoặc tài sản cho một công ty khác hoặc tham gia vào một giao dịch kinh doanh chiến lược, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên tham gia giao dịch để tiết lộ tài sản của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu thẩm định hoặc cho các mục đích khác để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh doanh, với sự đồng ý của bạn để tiết lộ

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các bên thứ ba theo cách ẩn danh, không tiết lộ Thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba theo yêu cầu của bạn hoặc nếu bạn đồng ý với việc tiết lộ.

 1. QUYỀN VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN
 2. Từ chối

Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách: (1) từ chối thông tin tiếp thị khi đăng ký hoặc tại các điểm thu thập thông tin khác trên Trang web hoặc (2) thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn nhận thông tin tiếp thị thông tin liên lạc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại hotro.kinhdoanh@sunrider.vn. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu này ngoại trừ liên quan đến thông tin liên lạc theo yêu cầu của pháp luật hoặc hợp đồng hoặc không yêu cầu sự đồng ý của bạn theo luật hiện hành.

 

 1. Truy cập, Chỉnh sửa hoặc Xóa Thông tin Cá nhân của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình, nếu được cung cấp theo và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Để thực hiện các quyền này, vui lòng sử dụng trang Thay đổi hồ sơ trên Trang web hoặc liên hệ với Sunrider bằng một trong các phương thức liên hệ sau:

 • Email hotro.kinhdoanh@sunrider.vn; hoặc
 • Gọi cho Sunrider theo số 028 3837 5969

Vui lòng bao gồm tên, địa chỉ, Số ID và/hoặc địa chỉ email của bạn khi bạn liên hệ với Sunrider. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình trên trang Thay đổi Hồ sơ hoặc thay đổi mật khẩu của mình trên Trang web.

Nếu bạn yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của mình, Sunrider có thể lưu một số thông tin của bạn trong hồ sơ vì lý do kinh doanh và pháp lý theo luật hiện hành cho phép.

 1. BẢO MẬT
 2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại nhằm bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn và giúp bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập hoặc mất mát trái phép. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet nào được bảo mật 100% và mặc dù Sunrider nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Sunrider không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn của thông tin đó. Sunrider không đảm bảo về khả năng của chúng tôi trong việc ngăn chặn mọi tổn thất, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin mà Sunrider thu được từ bạn và Sunrider sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ bất kỳ tổn thất, lạm dụng hoặc thay đổi nào như vậy. Vì bảo mật cũng quan trọng đối với Sunrider cũng như đối với bạn, Sunrider sẽ tiếp tục tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

 1. Số ID, Tên người dùng và Mật khẩu

Số ID, tên người dùng và mật khẩu của bạn là dành riêng cho bạn và phải được bạn bảo vệ. Bạn chấp nhận chịu trách nhiệm duy nhất đối với tất cả việc sử dụng Trang web được thực hiện với số ID, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Sunrider đặc biệt khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên.

 1. Thông tin bị đánh cắp hoặc thất lạc

Bạn phải thông báo ngay cho Sunrider qua email hotro.kinhdoanh@sunrider.vn nếu bạn nghi ngờ rằng số thẻ tín dụng, số ID, tên người dùng và/hoặc mật khẩu của mình đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng khi chưa được bạn cho phép. Sau khi nhận được thông báo của bạn, Sunrider sẽ xóa số thẻ tín dụng, số ID, tên người dùng và/hoặc mật khẩu khỏi tài khoản của bạn và cập nhật hồ sơ tương ứng.

 1. CHUYỂN KHOẢN QUỐC TẾ

Bạn đồng ý và hiểu rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho Sunrider và Sunrider chia sẻ với các chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, có thể được lưu trữ và xử lý, chuyển giao và truy cập giữa Việt Nam và các quốc gia khác, có thể không đảm bảo cùng mức độ. bảo vệ Thông tin Cá nhân như quốc gia nơi bạn cư trú. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web và các phương tiện khác theo Chính sách quyền riêng tư này và tuân thủ luật hiện hành.

VII. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Để cung cấp thông tin cho người dùng, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến hoặc khả năng tương thích với các trang web hoặc ứng dụng khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hoặc nội dung mà chúng chứa. Trong phạm vi bạn truy cập trang web của bên thứ ba, chính sách bảo mật của trang web khác đó sẽ áp dụng cho việc bạn truy cập trang web đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

 

VIII. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo (các) mục đích mà thông tin đó được lấy và như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để theo đuổi các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, tiến hành kiểm toán, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và các mặt khác được pháp luật cho phép. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm: (i) khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Dịch vụ cho bạn; (ii) liệu có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hay không; hoặc (iii) liệu việc lưu giữ có được khuyến khích theo vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi Điều khoản sử dụng hiện hành, thời hiệu áp dụng, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định)

 1. BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Trang web là một trang web dành cho đối tượng chung không được thiết kế hoặc nhắm mục tiêu cụ thể đến trẻ em. Sunrider không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập dưới 18 tuổi. Do đó, Sunrider không bán hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân của người tiêu dùng dưới 18 tuổi. Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi hoặc bắt đầu bất kỳ giao tiếp nào với chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Sunrider có quyền thay đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Sunrider sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này cùng với ngày có hiệu lực. Nếu Sunrider thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, Sunrider cũng có thể thông báo những thay đổi đó qua email hoặc thư thông thường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ hiện tại của mình cho Sunrider, xem lại Trang web này và Chính sách này theo định kỳ, đồng thời lưu ý về mọi sửa đổi. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình trên trang Thay đổi Hồ sơ trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn đối với Chính sách đã sửa đổi và bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách đó.

 1. DIỄN DỊCH

Văn bản gốc của Chính sách này bằng tiếng Anh và mọi diễn giải về nó sẽ dựa trên văn bản gốc tiếng Anh. Trong trường hợp có xung đột giữa các bản dịch khác nhau của Chính sách này hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông báo nào liên quan, bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

XII. NHỮNG CÂU HỎI HOẶC NHỮNG BÌNH LUẬN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Sunrider, www.sunrider.com.vn, bất kỳ trang web nào khác của Sunrider hoặc Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Sunrider qua email tại hotro.kinhdoanh@sunrider.vn.

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

……..,Ngày……, tháng……, năm…….

(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________