Hướng dẫn đặt hàng

Quy trình đặt hàng

Để tiến hành đặt hàng từ Sunrider Việt Nam, NPP phải cung cấp các thông tin sau: Tên và Mã số NPP, địa chỉ nhận hàng, xác nhận phương thức giao hàng (đường bộ hoặc đường hàng không), số điện thoại liên lạc, phương thức thanh toán, danh sách Hàng hóa.

Đơn đặt hàng có thể được gửi đến Sunrider Việt Nam bằng trực tuyến trên website của Sunrider Việt Nam, đặt hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng trực tiếp tại văn phòng của Sunrider Việt Nam.

  1. Để đặt hàng qua điện thoại, xin vui lòng gọi số HCM: (+84) 28 3837 5969; HN: (+84) 24 3217 1506
  2. Để đặt hàng trực tuyến, xin vui lòng truy cập vào website Sunrider Việt Nam https://sunrider.com.vn và làm theo hướng dẫn để tiến hành đặt hàng với Sunrider Việt Nam hoặc gửi email về hotro.kinhdoanh@sunrider.vn
  3. Để đặt hàng trực tiếp, xin vui lòng đến quầy giao dịch công ty Sunrider Việt Nam trong giờ hành chính, nộp Đơn đặt hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty Sunrider Việt Nam.

Sunrider Việt Nam sẽ tính doanh số trong tháng cho những Đơn đặt hàng được gửi đến không trễ hơn ngày cuối cùng của tháng dương lịch.