Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: Chọn số lượng hàng cần mua ở khung  –> Chọn “Đặt hàng”
 
Bước 2: Chọn “Xem giỏ hàng” để kiểm tra lại tổng số lượng hàng đã đặt
 
Bước 3: 
  • Chọn x khi cần loại bỏ món hàng khỏi Giỏ hàng
  • Nhập “Mã ưu đãi” (nếu có) ” –> “Áp dụng mã ưu đãi”
  • Chọn “Tiến hành thanh toán” sau khi kiểm tra đơn hàng và tổng chi phí
 
Bước 4: 
  • Điền thông tin giao hàng vào những ô đánh dấu * (thông tin bắt buộc)
  • Nhập thông tin cụ thể vào ô “Ghi chú đơn hàng” (nếu có)
 
Bước 5:
  • Chọn ”Giao hàng tới địa chỉ khác?” khi không thể nhận hàng ở địa chỉ đã cung cấp
  • Điền thông tin giao hàng vào những ô đánh dấu * (thông tin bắt buộc)
  • Chọn “Xác nhận đặt hàng”
 
Bước 6:  
  • Kiểm tra email. Gọi đến Bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ khi cần thay đổi thông tin đơn hàng.
  • Thanh toán theo thông tin tài khoản được cung cấp bởi công ty Sunrider.