Vận chuyển & Giao nhận

GIAO HÀNG

Các đơn hàng sẽ được giao chủ yếu bởi các công ty giao nhận chuyên nghiệp. Phí giao hàng (nếu có) sẽ do NPP chịu.
Để đảm bảo việc giao hàng được chính xác và nhanh chóng, NPP phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ giao và số điện thoại liên lạc. Đối với những đơn đặt hàng cung cấp sai địa chỉ gửi hàng hoặc địa chỉ không có người nhận bị trả lại hoặc người nhận từ chối nhận hàng, Sunrider sẽ khấu trừ 10% phí. Đối với những đơn đặt hàng giao lại lần thứ 2 trở đi Sunrider sẽ tính phí. Khoản phí giao lại lần thứ 2 trở đi này phụ thuộc vào mức phí do công ty giao nhận chào.

Sunrider sẽ hỗ trợ để các đơn hàng được giao trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Sunrider không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa giao chậm trễ không phải do lỗi Sunrider.

Để biết thêm chi tiết về việc giao hàng hoặc đơn hàng bị thất lạc, xin vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng.