Vận chuyển & Giao nhận

Giao nhận hàng

1. GIAO HÀNG

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NPP thanh toán tiền mua hàng thì Đơn hàng sẽ được giao đến NPP chủ yếu bởi các công ty giao nhận chuyên nghiệp. Phí giao hàng (nếu có) sẽ do NPP chịu.
 • Để đảm bảo việc giao hàng được chính xác và nhanh chóng, NPP phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ giao và số điện thoại liên lạc. Đối với những đơn đặt hàng cung cấp sai địa chỉ gửi hàng hoặc địa chỉ không có người nhận bị trả lại hoặc người nhận từ chối nhận hàng, Sunrider sẽ khấu trừ 10% phí. Đối với những Đơn đặt hàng giao lại lần thứ 2 trở đi Sunrider sẽ tính phí. Khoản phí giao lại lần thứ 2 trở đi này phụ thuộc vào mức phí do công ty giao nhận thông báo.
 • Mỗi kiện hàng giao đều được đính kèm một hoá đơn mua hàng. Tuy nhiên đối với những Đơn hàng mà NPP chỉ định rõ người nhận hàng không phải là NPP, thì người nhận hàng chỉ nhận phiếu giao hàng không có đơn giá trong đó. NPP sẽ nhận được hóa đơn mua hàng hợp lệ của kiện hàng đó có đầy đủ đơn giá. NPP phải giữ lại tất cả các Hóa đơn mua hàng đó cho mục đích khai thuế và sử dụng khi cần thiết.
 • Sunrider Việt Nam sẽ hỗ trợ để các đơn hàng được giao trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Sunrider không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa giao chậm trễ không phải do lỗi Sunrider.
 • Để biết thêm chi tiết về việc giao hàng hoặc đơn hàng bị thất lạc, xin vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng.

2. NHẬN HÀNG

 • Tại thời điểm nhận hàng, NPP hoặc người nhận hàng (trong trường hợp NPP chỉ định rõ người nhận hàng không phải là NPP) sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng theo hóa đơn mua hàng hoặc phiếu giao hàng được giao kèm theo.
 •  Nếu NPP nhận được những mặt hàng không có trong Đơn đặt hàng, NPP sẽ thông báo cho Sunrider Việt Nam ngay lập tức và cung cấp những chi tiết liên quan. NPP sẽ thanh toán cho Sunrider Việt Nam nếu muốn giữ lại mặt hàng đó hoặc NPP có thể trả hàng lại kho của Sunrider, chi phí chuyển trả sẽ do Sunrider Việt Nam thanh toán.
 • Nếu NPP phát hiện thiếu hàng, NPP sẽ thông báo cho Sunrider Việt Nam các thông tin cụ thể như: tên, Mã số Thành Viên, địa chỉ, số đơn hàng, và số lượng mặt hàng bị thiếu. Sunrider Việt Nam sẽ kiểm tra lại đơn hàng, nếu đúng như phản ánh thì Sunrider Việt Nam sẽ bổ sung các mặt hàng bị thiếu cho NPP.

Các điều kiện khác

 1. NPP có thể mua hàng từ các NPP khác theo thỏa thuận của các bên không trái với các quy định tại Quy Tắc Hoạt Động này.
 2. Trong trường hợp Sunrider Việt Nam vận chuyển Hàng hóa tới địa chỉ mà NPP đã đăng ký với Sunrider Việt Nam, chi phí vận chuyển sẽ do NPP chi trả theo chi phí thực tế.
 3. Các NPP không được phép xuất khẩu để bán lại các Hàng hóa sang nước khác.
 4. NPP không được phép trưng bày, giới thiệu, bán Hàng hóa của Sunrider Việt Nam tại các địa điểm bán lẻ như chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng mà phải tiếp thị trực tiếp cho Khách Hàng tại nơi ở, nơi làm việc của Khách Hàng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của Sunrider Việt Nam.
 5. NPP không được bày bán các Hàng hóa của Sunrider Việt Nam tại bất kì triển lãm hoặc hội chợ nào.