Trả hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Trước khi trả lại sản phẩm, NPP phải thông báo với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn cách thức xử lý hoàn trả sản phẩm và yêu cầu cấp một Mã số Trả Hàng để trợ giúp xử lý sản phẩm khi sự hoàn trả hợp lệ.

Sunrider chỉ nhận lại sản phẩm khi NPP đã nhận được Mã Trả Hàng, mã này được cấp cho NPP sau khi Đơn đề nghị trả hàng được chấp thuận.
Khi đóng gói hàng trả, NPP phải viết đầy đủ họ tên và địa chỉ của mình lên trên mặt kiện hàng hoàn trả.

Kiện hàng trả hợp lệ bao gồm:

 • 1. Đơn Xin Trả Hàng được điền đầy đủ thông tin;
 • 2. Sản phẩm hoàn trả còn nguyên vẹn bao bì và tem nhãn và còn hạn sử dụng;
 • 3. Bản sao hóa đơn hoặc số hóa đơn; 
 • 4. Mã số Trả Hàng.

Nếu người trả lại hàng là một người tiêu dùng không phải là NPP của Sunrider, kiện hàng trả hợp
lệ cũng sẽ bao gồm thêm những chứng từ sau:

 • 1. Biên nhận có họ tên, địa chỉ, ngày giao dịch, số điện thoại của người mua và NPP được ký
  xác nhận bởi cả hai bên người mua và NPP;
 • 2. Báo cáo đã được người mua ký ghi rõ lý do trả hàng của người mua.

Trong trường hợp NPP hoặc Thành viên trả lại hàng, thì Sunrider sẽ trừ một khoản chi phí quản lý tối đa là 10% trên khoản hoàn trả cho NPP nếu có căn cứ để khấu trừ.
Tuy nhiên, việc hoàn trả không được áp dụng đối với các tài liệu hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo.

A. Chính sách hoàn trả sản phẩm.

Thành viên và NPP có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày kể
từ ngày nhận hàng nếu hàng hóa còn nguyên bao bì tem nhãn và còn hạn sử dụng. Sunrider sẽ hoàn trả lại cho Thành viên và NPP số tiền mua sản phẩm sau khi đã trừ đi bất kỳ phí thẩm định và phí hành chính nếu có căn cứ để khấu trừ. Những chi phí này sẽ không vượt quá 10% giá mua của sản phẩm hoàn trả.

Bất kỳ khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác đã trả cho NPP tính trên giá mua của sản phẩm hoàn trả sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả. Sunrider có quyền giảm trừ doanh số quy đổi SV của NPP tương ứng trên sản phẩm hoàn trả. Đồng thời Sunrider sẽ khấu trừ hoa hồng và doanh số quy đổi SV của các NPP tuyến trên dựa trên hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Sunrider đã thanh toán trước đây trên khoản mua của sản phẩm hoàn trả.

B. Quy trình hoàn trả sản phẩm

1. Sunrider sẽ mua lại Sản Phẩm đã bán cho NPP khi Sản Phẩm đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • a. Sản Phẩm còn hạn sử dụng;
 • b. Sản Phẩm còn nguyên vẹn bao bì, tem, nhãn;
 • c. Yêu cầu hoàn trả được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày
  NPP nhận hàng.

2. Trong trường hợp phải mua lại Sản Phẩm theo quy định tại này, Sunrider sẽ trả lại cho NPP số tiền mua Sản Phẩm còn lại sau khi trừ chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác, tối thiểu bằng 90% tổng số tiền mà NPP đã trả để nhận được Sản Phẩm đó.
3. Khi hoàn lại tiền theo quy định tại Điều VI này, Công ty sẽ khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) mà NPP đã nhận được từ việc mua Sản Phẩm đó. NPP tuyến trên đã hưởng khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát sinh từ việc mua sản phẩm đó có trách nhiệm hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế tương ứng cho Sunrider.

Quy trình thực hiện việc hoàn trả:

Trong trường hợp không hài lòng về Sản Phẩm đã mua vì bất kỳ lý do gì, NPP có quyền gửi đơn yêu cầu hoàn trả sản phẩm tới Sunrider theo hướng dẫn trên đây.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại hàng, Sunrider và NPP sẽ thực hiện thủ tục mua lại hàng. Theo đó, NPP tiến hành bàn giao hàng hóa hoàn trả cùng với Hóa đơn và phiếu thu, phiếu xuất kho. Sunrider tiến hành kiểm tra lại hàng hóa và nhận lại hàng nếu hàng hóa trả lại đáp ứng các điều kiện hoàn trả trên đây. Sunrider thông báo số lượng hàng hóa đạt điều kiện hoàn trả và lý do từ chối việc hoàn trả đối với số hàng hóa không đạt điều kiện hoàn trả.

Sunrider và NPP thống nhất số tiền Sunrider sẽ thanh toán lại cho NPP phù hợp với Điều này

Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, Sunrider sẽ thực hiện việc thanh toán cho NPP.

C. Trả lại hàng thừa

Trong trường hợp NPP nhận được những sản phẩm không yêu cầu trong đơn đặt hàng, Thành viên và NPP phải thanh toán tiền sản phẩm cho Sunrider nếu muốn giữ lại những sản phẩm đó.

Nếu không, phải trả lại trong thời gian 14 ngày kèm theo Mẫu biểu yêu cầu bồi thường hàng hỏng hoặc xử lý thừa/thiếu hàng và bản sao của hóa đơn mua hàng.