Về Sunrider

16Mar 2021

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA – TÀI SẢN RIÊNG CỦA SUNRIDER Những người sáng lập của chúng tôi là những nhà khoa học hàng đầu và các chuyên gia được tin cậy: Tiến sĩ Tei-Fu Chen, nhà thảo dược học nổi tiếng thế giới với bằng về dược phẩm. Tiến sĩ Oi-Lin Chen, vợ ông, là […]

15Mar 2021

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA – TÀI SẢN RIÊNG CỦA SUNRIDER Những người sáng lập của chúng tôi là những nhà khoa học hàng đầu và các chuyên gia được tin cậy: Tiến sĩ Tei-Fu Chen, nhà thảo dược học nổi tiếng thế giới với bằng về dược phẩm. Tiến sĩ Oi-Lin Chen, vợ ông, là […]