Nhà Phân Phối (NPP) – đăng ký thành NPP sẽ được mua sản phẩm giảm 10% so với giá bán lẻ. Nhà phân phối sẽ được hỗ trợ huấn luyện đào tạo, ứng dụng trên web
và điện thoại (Mobile App), tạp chí SunSpot, tài liệu sản phẩm, báo cuốn SunWriter, và các hỗ trợ khác.

Tải về File PDF Khởi Nghiệp Kinh doanh như thế nàoTại đây